Jag godkänner härmed att MS Branding A / S behandlar min personliga information i syfte att skicka och administrera min profil på sony.upgrader.dk

I den mån jag uttryckligen har accepterat detta har MS Branding A / S också rätt att använda min information i samband med inlämning av specialerbjudanden och evenemang relaterade till sony.upgrader.dk

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på support på mailto: support+SONY@upgrader.club